Jämför företagslån

Summa
Term:
Show more results

Brygglån

Brygglån har varit på tapeten den senaste tiden iom. coronakrisen. Pandemin har satt käppar i hjulet för vissa företag som drabbats hårt av coronaviruset. Minskad efterfrågan p.g.a. corona har lett till att företag har gått under. Företagen är livskraftiga och har rullat på som vanligt, men corona har slagit till hårt under den senaste tiden.

Riksbanken har nu stigit in och hjälpt dessa företag. Problemet man vill lösa är likviditetsproblemet, dvs. företag har möjligheter att få lån så de klarar sig när ekonomin bromsar in. Hittills har Riksbanken pumpat in 500 miljarder kronor i banker och finansinstitut som sedan lånas ut till företag. Denna typ av akut likviditetsstöd har som mål att stärka förtroendet i det finansiella systemet och betalningsväsendet.

Följande stödåtgärder finns för de företag som behöver stöd under coronakrisen: akut likviditetsstöd, statliga lånegarantier, brygglån genom Almi, Exportkreditnämndens garantier, lån genom Svensk Exportkredit och anståndsränta.

Brygglån för företag

Vad är brygglån?

Brygglån eller överbryggningslån är en term som hjälper företag kommer över en temporär svacka. Här kan man ta med perioder av sämre intäkter, kunder som inte betalar eller pandemier som exempel. Det sistnämnda exemplet är kanske det mest bekanta för oss alla. Genom ett brygglån vill man stärka företagets likviditet om man hamnat ut för en ekonomisk kris. Huvudsaken är att företaget överlever, då det endast handlar om en temporär kris. Stödet innehåller ofta fördelsaktiga villkor som innehåller långa amorteringsfria perioder och uppskov på räntebetalningar.

För att långivaren kan vara säker på att lånet betalas tillbaka, finns det vissa krav som måste uppfyllas. Själva order överbryggnadslån beskriver situationen väl. Finansbolagets eller bankens företagslån fungerar som en brygga mellan kriser. Det betyder dock att fästet måste vara stabilt i båda ändorna av bron, dvs. företagets situation är hållbart nu och i framtiden. Har ens företag problem med sin ekonomi, brukar man ofta få avslag på sin brygglåneansökan. Brygglånen är endast tillfälliga hjälpmedel.

Brygglån kan också vara något som du hört om som privatperson. Med detta menar man ett lån som man tar när man köper en bostad, men när ens tidigare bostad inte ännu blivit såld. På samma sätt kommer man igenom en ekonomisk svacka.

Almi Brygglån

Små och medelstora företag kan ansöka om överbryggningslån hos statligt ägda Almi speciellt nu under coronakrisen. Lånet erbjuds även åt startups. Denna typ av lån infördes efter att staten bestämt att Almi kan bevilja brygglån och andra lån för 3 miljarder kronor åt företag som drabbats hårt av coronakrisen. Almi fungerar som långivare åt dem som kanske inte fått lån hos banker eller andra finansinstitut. Brygglånet har dock mer generösa villkor än de andra lånen Almi erbjuder. Nedan ser du de viktigaste faktorerna som gäller Almis brygglån:

  • Individuell ränta på max 4,95% – Räntan bestäms enligt den situation företaget är i för tillfället.
  • Återbetalningstid på 12 månader – Efter detta kan man förlänga löptiden, men då används ordinarie villkor.
  • Gratis rådgivning – Almi hjälper ditt företag med frågor gällande företagets ekonomi och hur ni kommer er igenom coronakrisen.
  • Startups kan låna upp till 500 000 kr.
  • Kreditprövning och genomgång av företagets säkerheter görs på förhand.
  • Inga uppläggningsavgifter.

Krav för brygglån hos Almi

För att ditt företag skall kunna ansöka om Almis brygglån, måste de vanliga kraven som gäller för brygglån uppfyllas. Har bolaget en balansräkning som klarar av kommande amorteringar, har stor tillväxtpotential, är bärkraftigt och att kapitalbehovet beror på coronakrisen, så kan brygglån hos Almi vara en möjlighet.

Överbryggnings lån av Almi

Vem kan ansöka om brygglån?

Den viktigaste faktorn, om du funderar över brygglån, är det som vi nämnde ovan. Företagets ekonomiska problem måste vara temporära och framtidsutsikterna skall vara positiva. Hur varje bank och finansbolag räknar ut och utvärderar detta är varierar alltid från bank till bank. En indikator på företagets situation brukar ofta vara det egna kapitalet. Om den nuvarande krisen har ätit upp en majoritet av företaget egna kapital, borde man fundera om ett brygglån är rätt alternativ.

För brygglån gäller även de vanliga kraven, som också finns hos vanliga företagslån. Du måste ha ett svenskregistrerat bolag. Huvudsaken är att det är ett litet eller medelstor företag som har haft verksamhet sen tidigare. Startups kan också ansöka, men inte lika stora summor som etablerade företag. Nya företag har större bevisbörda när det gäller framtids- och tillväxtutsikter än de bolag som varit verksamma en längre tid tillbaka.

Säkerhet och borgen för brygglån

En faktor som kan komma och påverka vissa företag som ansöker om brygglån, är kraven gällande säkerheter och borgen. För nya företag kan personlig borgen vara aktuellt, om ingen annan typ av säkerhet kan pantsättas. Här vill vi höja ett varningens finger när vi talar om brygglån. Brygglån passar företag som absolut vet att det finns efterfrågan för deras tjänster eller produkter efter att krisen är över. Den osäkerhet som vi lever i nu iom. coronakrisen, gör det svårt för företag planera inför framtiden. Vi vet inte hur länge vi blir tvungna att leva med corona.

Därför kan brygglån som kräver personlig borgen ställa till med problem, om krisen håller på längre än väntat och lånet måste betalas tillbaka. Lånet blir alltid återbetalt på ett sätt eller annat. Har du gått i borgen för företaget, blir det slutligen du som får betala av skulderna. Därför kan det löna sig att tänka på hur situationen kan se ut om coronakrisen håller på längre än väntat. Tänk igenom hur allt detta påverkar din och din familjs framtid om du blir betalningsskyldig. Ta din tid och gå igenom alla olika scenarier ni kan tänka er.

Ansöka om brygglån eller vanligt företagslån?

Brygglån är i princip endast för att hjälpa kommer över en temporär svacka så man kan fortsätta ens verksamhet ostört efter att krisen är över. De som erbjuder brygglån ser ofta till att de som beviljas lån verkligen har behöv för brygglånet. Vill man endast ansöka om ett brygglån p.g.a. de fördelaktiga villkoren, får man oftast avslag. Även om det lånas ut en hel del pengar nu p.g.a. coronakrisen, så vill finansinstituten att pengarna hittar till de företag som verkligen behöver hjälp.

Är du i en situation där ditt företag blivit drabbas av coronakrisen och inte får ett brygglån, borde du fundera på hur du lönar sig att gå framåt med företaget. Om du inte får överbryggningslån från Almi, är de inte säkra på att ditt företag klarar sig över krisen så att verksamheten kan fortsätta som vanligt efteråt. Är det en god idé att ta ett vanligt företagslån i detta fal? Lånet får du isf. börja betala tillbaka direkt, vilket kan ställa till med problem för företagets ekonomi. Har du gått i borgen för företaget och av någon orsak skulle bli betalningsskyldig, kan det ställa till med problem för dig och din familj. Har du råd att betala av ett lån till?

Om du absolut måste ansöka om ett företagslån, rekommenderar vi att du gör det via en låneförmedlare. Företagslån genom en förmedlare är det lättaste sättet att hitta ett lån med bäst villkor.

Innehåll