Konsten att förbättra ditt företags kreditvärdighet

Konsten att förbättra ditt företags kreditvärdighet

För långivare har ditt företags kreditvärdighet väldigt stor betydelse vid en handläggning av din låneansökan och därmed godkänt företagslån. I vissa fall görs också en kreditprövning på dig som delägare för att säkerställa att du har en balanserad privatekonomi, ifall du måste gå in och betala av lånet om ditt företag inte kan göra detta enligt rådande avbetalningsplan.

Att låna med en sämre kreditvärdighet minskar dina chanser drastisk att få en ansökan om lån beviljad. De långivare som väljer att trots din kreditvärdighet erbjuda ditt företag ett lån kommer att kompensera detta med en kortare löptid och högre ränta i många fall. Att låna med en sämre kreditvärdighet innebär därför att det blir dyrare att låna pengar. 

Det kan också finnas lite olika anledningar till att ditt företag har en sämre kreditvärdighet och det finns då flera metoder och verktyg som du kan använda dig av för att förbättra kreditvärdigheten och öka dina chanser att få ett bättre lånelöfte från marknadens långivare.

Vad påverkar företagets kreditvärdighet?

Företagets kreditvärdighet baseras på flera olika faktorer och vilken återbetalningsförmåga som bolaget har. Det finns därför en del saker som kan påverka kreditbetyget negativt och där en långivare kommer att anse att det är mer riskfyllt att låna ut pengar till ditt företag. Detta är bland annat:

  • Betalningsanmärkningar
  • För många UC-förfrågningar (många långivare har ett maxtak på 10 förfrågningar)
  • Tidigare skulder och lån

Kraven varierar mellan olika långivare

Vilka krav som långivaren ställer på dig som låntagare varierar mellan olika aktörer. Även fast du får avslag hos en bank eller långivare på grund av en sämre kreditvärdighet, innebär detta inte att du inte har några möjlighet att få en ansökan godkänd hos en annan aktör på marknaden för checkkredit eller liknande tjänst. Jämför därför flera olika typer av val för att kunna välja det bästa lånelöftet för ditt företag.

Tänk på detta för att få en bättre kreditvärdighet

Som företag finns det en hel del saker som du kan behöva tänka på både för att kunna behålla en bra kreditvärdighet, men också för att kunna förbättra kreditbetyget och därmed öka chanserna att få ett bättre lånelöfte.

Betala i tid och fakturera ofta

När man som företag inte betalar sina fakturor, leverantörer eller lån i tid så kan man tilldelas en betalningsanmärkning. Betalningsanmärkningar som registreras ligger sedan kvar mellan 3-5 år beroende på vilken typ av anmärkning det är. Under denna tiden kan detta påverka företagets kreditvärdighet. Första steget är såklart därför att säkerställa att man inte tilldelas någon anmärkning. 

Ha därför en god rutin varje månad där du betalar dina fakturor, kostnader och även säkerställer att du fakturerar ofta för att få ett bättre kassaflöde. Detta innebär att det alltid kommer finnas pengar på kontot som du kan använda för att kunna göra betalningar i tid. Om du inte kan avvakta till att dina kunder betalar in för skickade fakturor kan du även använda dig av fakturaköp, även kallat factoring som många finansbolag idag erbjuder företag.

Vänta ut betalningsanmärkningar och UC-förfrågningar

Både betalningsanmärkningar och UC-förfrågningar påverkar företagets kreditvärdighet. Om du har möjlighet att avvakta med en ansökan om lån till några av dessa har försvunnit ur registren kommer detta öka chanserna för ditt företag att kunna få ett bättre avtal och ränta på lånet. 

Betalningsanmärkningar ligger kvar i mellan 3-5 år och UC-förfrågningar ligger kvar i 12 månader efter att kreditupplysningen har gjorts. Undvik under denna tiden att nya förfrågningar görs och betala dina räkningar i tid.

Öka bolagets omsättning

Men det finns också andra saker som kan väga upp en kreditupplysning och som gör att du kan få ett lån beviljat trots att du har en sämre kreditvärdighet. Att försöka öka bolagets omsättning och minska utgifter är en del som du kan göra för att öka chanserna till lån. 

Om du har en sämre kreditvärdighet är det också många långivare på marknaden som kräver säkerhet på lånet, framför allt om du behöver låna ett högre belopp. Utöver personlig borgen som säkerhet, kan du också ha en fastighet eller annan pant på lånet. Att låna med säkerhet gör det också enklare att hålla räntan nere och minskar kostnaderna för att ta ett företagslån.

Alla företag ser dock olika ut och det är viktigt att du baserar vad som krävs på hur ditt företags ekonomi ser ut, samt vilka punkter som kan göra det enklare för just ditt företag att få ett lån godkänt.