Jämför företagslån

Summa
Term:
Show more results

Checkkredit - löpande kreditlina för företag

En checkkredit (även känd som kontokredit, kreditlina eller rörelsekredit) är en flexibel kredit som företag kan använda om de i något skede skulle behöva låna pengar upp till en viss gräns. Ditt företag har på detta vis ett lån tillgängligt om ni i något skede har likviditetsbrist och behöver ett kortsiktigt lån. Har företaget utmaningar i form säsongsvariationer eller ett ojämnt kassaflöde, lönar det sig att öppna en checkkredit inför framtiden.

Dynamisk checkkredit

Vad är en checkkredit?

En checkkredit får man ofta genom sin egen bank och krediten kopplas direkt till företagets bankkonto. Detta gör att man kan automatisera användningen av krediten, dvs. krediten nyttjas först då bankkontots saldo är under noll.

Checkkredit företag använder sig av kräver alltid ett avtal där olika faktorer specifieras. I avtalet med finansbolaget bestämmer man vad företagets limit (lånetak) kommer att vara och villkoren för hur den kan användas. Ofta bestäms det om företaget kan hela eller endast delar av krediten. Finansbolagets kreditbedömning och företagets kreditbetyg påverkar detta beslut. När avtalet är i sin ordning, kan företaget låna så mycket pengar de vill bara man håller sig inom kreditlimiten. Checkkredit skall dock ses mer som en reservkredit, inte som ett traditionellt lån, som används för att jämna ut svängningar i företagets likviditet.

Nuförtiden talar om dynamisk checkkredit, som ger företaget mer flexibilitet än tidigare. All slags checkkredit liknar mycket ett helt vanligt kreditkort, som vi alla är vana vid. Låna så mycket du behöver inom din kreditlimit och betala tillbaka lånet i din egen takt. Vi kommer huvudsakligen att behandla dynamisk checkkredit i denna artikel.

Hur fungerar checkkrediter?

Checkkreditens kreditlimit har ofta baserat sig på företagets senaste utkomna årsredovisning. Kreditlimiten är mao. bunden under ett helt år, även om företaget i vissa fall behöver en mer flexibel kreditlimit. Här har det som tur skett en ändring mot det bättre, nu när det är tekniskt möjligt för finansbolagen att få en mer aktuell bild av företagens ekonomiska situation.

Dynamisk checkkredit baserar sig på en anslutning mellan företagets och finansbolagets system. Företag som behöver låna pengar, koppar upp sitt bokföringssystem mot långivarens kredithanteringssystem. Långivaren kan till en början ge ett erbjudande på checkkredit baserat på företagets kundreskontra. Dvs. försäljningen bestämmer den kreditlimit som erbjuds. Kundfakturorna pantsätts och fungerar som säkerhet för checkkrediten. Har ditt företag ett stort antal kunder, leder det till en lägre risk för långivaren och en lägre ränta för dig. Vill du göra processen ännu lättare, återbetalar du alltid en del av checkkrediten när dina kunder betalar sina fakturor!

Kopplingen mellan ditt företag och långivaren gör saker och ting lättare om företaget behöver lyfta sin kreditlimit. Istället för att omförhandla avtalet, kan långivaren ändra på gränsen baserat på de uppgifter som finns att fås genom den anslutning ni har mellan era system. Ni kan t.ex. avtala om att kreditlimiten kollas alltid varje månad. Om företagets försäljning och intäkter ökar stadigt, höjs limiten automatiskt.

Vad kostar användningen av en checkkredit?

Checkkredit skiljer sig aning från vanliga företagslån, på så sätt att du betalar två olika räntor. Den andra ränta går att undvika, om du väljer rätt finansbolag. Räntan som företag betalar för checkkrediten är:

  • Dispositionsränta – Dispositionsräntan brukar ligga på 3-5%. Denna ränta tas på beloppet som du nyttjat (disponerat).
  • Kontraktsränta – Kontraktsränta i Sverige brukar vara runt 0,5-1,5%. Denna kalla ränta är också känd som kontraktsavgift, dvs. räntan för utnyttjad och outnyttjad kredit.

 

Blir ditt företag beviljat en checkkredit på 600 000 kr och du väljer att lyfta 100 000 kr till en början, så betalar du kontraktsränta på hela checkkrediten och dispositionsränta på summan du valde att lyfta. Vad din exakta ränta kommer att bli, klarnar först när du fyllt i en ansökan hos långivaren. När du börjar ansöka om checkkredit, lönar det sig att kolla vilka långivare som skippat kontraktsräntan helt. Du kan alltså ha krediten tillgänglig helt gratis och betala ränta endast om du måste lyfta pengar.

Faktorerna som påverkar din räntenivå beror på företagets omsättning, dina kunders samt din egen kreditvärdighet och hur stor checkkredit du ansöker om. Den viktigaste faktorn som påverkar beslutet, brukar vara dina kunders kreditvärdighet. Har du flera stora och välkända kunder som sköter sin fakturor i tid, kan du vara säker på att du få en lägre ränta än vanligt. Endel avgifter kan också tillkomma om du öppnar en checkkredit, men dessa varierar alltid mellan långivare. Ofta kan vissa ta ut årsavgifter, hanteringsavgifter eller öppningsavgifter.

Checkkredit för nystartade företag

Det är kanske inte just checkkredit nystartat företag behöver, då man just kommit igång med verksamheten. Dynamisk checkkredit kan vara svårt att få när man inte ännu har så många betalande kunder och man koncentrerar sig istället på att göra verksamheten lönsam. Bara du kommer igång med ditt företag och får ihop ditt första räkenskapsår, kan du börja fundera på checkkredit.

För nya företag rekommenderar vi helt vanliga företagslån. Huvudsaken är att det är en kredit företag behöver för tillfället så man kommer vidare. Företagslån passar bäst för sådana företag som behöver kapital för att komma igång. Personlig borgen brukar vara ett krav för företagslån, men har du skött din egna ekonomi väl skall det inte vara ett problem.

För- och nackdelar med dynamisk checkkredit

Fördelar:

  • Under de månader företaget har sämre likviditet, får du direkt tillgång till kapital genom checkkrediten.
  • Ränta betalar du endast för den summa du använder. Inga andra avgifter tillkommer om du har en dynamisk checkkredit.
  • Ditt kontrakt med långivaren är inte bundet till din senaste årsredovisning. Din kundreskontra fungerar som säkerhet för checkkrediten.
  • Ränta betalar du endast för den tiden du använder själva kreditgränsen.
  • Vill företaget höja sin kreditgräns, går det mycket smidigare än med en traditionell checkkredit. Du får lätt låna mer pengar bara din kundreskontra tillåter det.

Dynamiska checkkreditens negativa sidor

Läser man stycket ovan, kan det vara svårt att hitta någonting negativt med dynamisk checkkredit. Det finns alltid risker med att låna pengar som man måste betala tillbaka. Dålig planering och kontroll över företagets finanser kan leda till att man blir beroende av krediten. Här kan man dra paraleller till privatsidan, där privatpersoner blir beroende av kreditkort. Fortsätter användningen av kredit i all oändlighet, märker du alltid i något skede hur dyrt det verkligen blir.

En av de positiva aspekterna med checkkredit kan även räknas som negativ. Dina kundfordringar fungerar som garanti för pengarna. Betalar kunderna inte sina fakturor, kan det ställa till med problem t.ex. under pandemier. Kommer pengar inte in på kontot, måste du driva in pengarna av dina kunder och på samma gång betala av checkkrediten. Ur denna situation kan det vara svårt att ta sig ur. Därför skall man alltid sköta planeringen av hur företaget vill använda checkkrediten på förhand och se över kundernas kreditvärdighet.

Innehåll